Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/form/r217316657903,Antczak-Janina-Teresa.html
2022-09-29, 07:03

Antczak Janina Teresa

Zdjęcie zastępcze - Antczak Janina Teresa
Nazwisko i imię: Antczak Janina Teresa
Pseudonim: ps. 'Olszewska', 'Nina'

Miejsce urodzenia

Poznań

Data urodzenia/śmierci

(1925).

Jednostka/Zgrupowania/Oddział powstańczy w PW

PW: I Obwód 'Radwan (Śródmieście) - batalion łączności - 'SP-17 (Stacja Pośrednicząca)'; Grupa Bojowa 'Krybar' (Powiśle).

INFORMACJE DLA CZYTELNIKÓW

Baza jest uzupełniania i aktualizowana wraz z postępem prac.

Opcje strony