Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/106007,General-Leopold-Okulicki.html
18.05.2024, 15:38
wojna o niepodległość

Generał Leopold Okulicki

Oddany do Państwa dyspozycji portal internetowy został przygotowany w oparciu o materiały zebrane do albumu „Generał Leopold Okulicki 1898-1946”, wydanego w wydawnictwie Instytutu Pamięci Narodowej w 2010 r. Autorami publikacji są tragicznie zmarły prezes IPN Janusz Kurtyka i historyk z warszawskiego oddziału IPN Jacek Pawłowicz. Pomysł stworzenia publikacji dokumentującej dorobek i działalność ostatniego komendanta Armii Krajowej zrodził się w 2009 r. podczas konferencji w Parlamencie Europejskim poświęconej innemu bohaterowi Polski Walczącej – rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Wtedy to prezes Janusz Kurtyka zaproponował przygotowanie albumu, którego naturalną konsekwencją miała być witryna internetowa poświęcona generałowi Leopoldowi Okulickiemu.

Punktem wyjścia do prac nad albumem oraz prezentowanego portalu była książka Janusza Kurtyki, wydana poza cenzurą w 1989 r., „Generał Leopold Okulicki »Niedźwiadek« (1898–1946)”. Natomiast zebrane i zaprezentowane zdjęcia, dokumenty, pamiątki materialne są owocem licznych kwerend w archiwach krajowych i zagranicznych. Prace nad albumem i portalem zostały przerwane za sprawą tragicznej śmierci prezesa IPN Janusza Kurtyki 10 kwietnia 2010 r. Ich wznowienie było naszym obowiązkiem i zarazem testamentem, który winniśmy zarówno samemu gen. Leopoldowi Okulickiemu, jak i prezesowi IPN, który od samego początku często powtarzał: „robimy ten album, aby wystawić pomnik generałowi”.

Portal powstał w szczególności z myślą o młodszym odbiorcy. Ocalenie od zapomnienia ważnych postaci naszego narodowego dziedzictwa, do którego bezsprzecznie zaliczyć należy gen. Leopolda Okulickiego, jest podstawowym obowiązkiem realizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej misji. Pragniemy zaprosić Państwa do korzystania z portalu, a także do jego współtworzenia. Jeśli w Państwa zbiorach znajdują się cenne materiały pozwalające ubogacić zaprezentowany już materiał, zapraszamy do współpracy.

Opcje strony