Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/106397,Marta-Korompay.html
2022-12-05, 12:51
wojna obronna 1939

Marta Korompay

Marta Korompay (19 XII 1919 – 26 IX 1939), ur. w Przemyślu, córka Emanuela Aladára Korompaya i Mieczysławy z Grabasów, maturzystka liceum ss. Nazaretanek w Warszawie. We wrześniu 1939 r. podczas obrony stolicy pracowała wraz z matką w Komendzie Głównej m. st. Warszawy z przydziałem do łączności i opieki nad chorymi. Zginęła w czasie służby w bombardowanym Hotelu Europejskim, gdzie mieściła się Komenda. Pochowana na cmentarzu Czerniakowskim.

Oprac. Anna Eliza Marker

Opcje strony