Instytut Pamięci Narodowej
Wyszukiwarka
wojna obronna 1939, ZWZ-AK

Płk Jan Piwnik ps. „Ponury”, „Donat”, „Jaś”

syn Jana i Zofii z d. Kłonica, urodzony 31 VIII 1912 r. w Janowicach k. Opatowa. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Janowicach, uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1932 r. zdał maturę, a w 1933 r. zgłosił się do służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1934 r. mianowany na podporucznika.

Od grudnia 1933 r. funkcjonariusz Policji Państwowej. Służył w Urzędzie Śledczym PP w Warszawie, a następnie w powiecie kowelskim; komendant Posterunku PP w Kisielinie. W 1938 r. awansowany na aspiranta. Dowódca kompanii Grupy Rezerwy Policji w Golędzinowie.

Podczas wojny obronnej 1939 r. dowodził batalionem policji. Internowany na Węgrzech. Zbiegł z obozu i dotarł do Polskich Sił Zbrojnych we Francji. W kampanii francuskiej walczył w 4 Pułku Artylerii Ciężkiej. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii przydzielony do 4 Brygady Kadrowej Strzelców, przemianowanej na 1 Samodzielną Brygadę Spadochronową. Zwerbowany do służby w okupowanej Polsce przez Oddział VI Sztabu Naczelnego Wodza. Po przeszkoleniu zrzucony do Kraju nocą 7/8 XI 1941 r.

Przydzielony do Oddziału V Komendy Głównej ZWZ–AK. W 1942 r. dowódca II odcinka Wydzielonej Organizacji Dywersyjnej „Wachlarz”. Dowódca rozbicia więzienia w Pińsku 18 I 1943 r. Za akcję odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari V kl. Następnie instruktor szkoły dywersji „Zagajnik” „Kedywu” KG AK. Wiosną 1943 r. skierowany do Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK, gdzie objął funkcję szefa „Kedywu” okręgu. Zorganizował Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury”. Dowodzony przez niego oddział liczył w szczytowym okresie ok. 350 żołnierzy.

Po odwołaniu ze stanowiska dowódcy Zgrupowań, wiosną 1944 r. przeniesiony do Okręgu Nowogródzkiego AK. W trakcie odtwarzania Sił Zbrojnych w Kraju został dowódcą VII batalion 77 Pułku Piechoty AK. Zginął 16 VI 1944 r. pod Jewłaszami podczas ataku na niemiecki stüzpunkt. Pochowany w pobliskiej Wawiórce. Ekshumowany w 1987 r. i powtórnie pochowany w dniach 10–12 VI 1988 r. w klasztorze oo. Cystersów w Wąchocku. Pośmiertnie w 2012 r. awansowany do stopnia pułkownika.

Opcje strony