Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/106439,Kazimierz-Glabisz.html
20.04.2024, 13:12
Powstanie wielkopolskie

Kazimierz Glabisz

Syn Mieczysława i Bolesławy z  Bobowskich, urodzony 10 II 1893 r. w Odolanowie niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego. Absolwent Gimnazjum Męskiego w Ostrowie oraz członek niepodległościowego Towarzystwa Tomasza Zana i Towarzystwa Sportowego „Sokół”. Student uniwersytetów w Monachium i Wrocławiu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego Uczestnik Powstania Wielkopolskiego oraz wojny polsko-bolszewickiej jako oficer Kwatery Polowej Naczelnego Wodza i Adiutantury Generalnej.

W okresie międzywojennym pełnił służbę m.in. w Oddziałach II (Wywiadowczym) i III (Operacyjnym) Sztabu Generalnego WP i jako oficer do zleceń  Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Działacz sportowy, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, przewodniczący Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wiceprezes Polskiego Związku Tenisowego oraz szef olimpijskiej reprezentacji Polski podczas zimowych igrzysk w Garmisch - Partenkirchen oraz letnich w Berlinie w 1936 r.

Podczas wojny obronnej Polski  w 1939 r. oficer do zleceń Naczelnego Wodza i dowódca Grupy Operacyjnej WP „Kielce”. Uczestnik bitwy pod Kajetanowem (5–7 IX 1939 r.). Współorganizator ewakuacji polskich żołnierzy na Zachód  w 1940 r. Od 1941 r. w Wielkiej Brytanii jako szef Oddziału I Sztabu Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego.  Pełnił też funkcję zastępcy dowódcy 1 Brygady Strzelców i 1 Dywizji Grenadierów oraz dowódcy 2 Dywizji Grenadierów Pancernych i 4 Dywizji Piechoty WP.

W 1945 r. awansowany do stopnia generała brygady WP. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał na emigracji  w Wielkiej Brytanii. Aktywny działacz polityczny, społeczny i sportowy.  Zmarł 26 listopada 1981 r. w Londynie. Jego szczątki 31 maja 2008 r. przeniesiono do rodzinnego Odolanowa w Wielkopolsce. Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Komandorskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Olimpijską Odznaką Honorową oraz licznymi odznaczeniami zagranicznymi w tym Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej we Francji.

Opcje strony