Instytut Pamięci Narodowej
Wyszukiwarka

Władysław Henszel

1880–1939 (?)

Urodził się na terenie Rosji carskiej w wysiedlonej rodzinie szlacheckiej. Studiował w charkowskim Instytucie Technologicznym, z którego w 1902 r. został usunięty jako członek nielegalnej Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Pomimo służby w armii rosyjskiej nie zaprzestał działalności niepodległościowej, z polecenia PPS prowadząc m.in. akcje agitacyjne. Podczas I wojny światowej służył najpierw w Korpusie Turkiestańskim, a następnie przy sztabie armii Frontu Zachodniego. Zwolniony ze służby, z końcem 1918 r. znalazł się na terenie Polski. Przydzielony do pracy w Ministerstwie Robót Publicznych, wiosną 1919 r. z polecenia MSW otrzymał zadanie organizacji służb bezpieczeństwa. 24 lipca 1919 r. jako Komendant Główny Milicji Ludowej i Policji Komunalnej stanął na czele Policji Państwowej. W kolejnych latach działał w Korpusie Ofi cerów Rezerwy, a także pracował w administracji państwowej. Jego wojenne losy nie są znane. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Ofi cerskim Orderu Polonia Restituta.

Opcje strony