Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/106763,Stefan-Korbonski.html
18.05.2024, 15:06
Polskie Państwo Podziemne

Stefan Korboński

wybierz podstronę:

Adwokat, działacz państwowy jeden z przywódców Polskiego Państwa Podziemnego okresu okupacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego lat 1945–1947, autor niezwykle poczytnych książek o polskiej konspiracji i okresie powojennym.

Był ważną postacią życia politycznego i państwowego Polski do 1947 roku, ważnym uczestnikiem życia politycznego na emigracyjnym wygnaniu, wreszcie postacią symboliczną dla środowisk konspiracji „solidarnościowej” lat 80. Korboński reprezentował pokolenie, któremu przyszło walczyć o niepodległą i demokratyczną Polskę przez całe życie, i które za tę walkę zapłaciło cenę niezwykle wysoką.

Jego książki, m.in. W imieniu Rzeczypospolitej, W imieniu Kremla, W imieniu Polski walczącej czy Polskie Państwo Podziemne stały się bestsellerami i odegrały wielką rolę społeczną po ich publikacji w „drugim obiegu” w Polsce w latach 80.

Opcje strony