Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/109778,Alojzy-Bruski-ps-Grab.html
20.05.2024, 10:25
Podziemie zbrojne

Alojzy Bruski ps. „Grab”

7 kwietnia 1914 r. - 17 września 1947 r.

Alojzy Bruski, urodzony 7 kwietnia 1914 roku , Piechowice pod Kościerzyną. Krótki opis losów w latach 1944 – 1956: W 1944 roku został wyznaczony na dowódcę jednego z największych pomorskich zgrupowań partyzanckich AK pod kryptonimami "Bory", "Cisy-100", operującego na obszarze Borów Tucholskich. Liczył on około 150 partyzantów.

Dzięki doskonałej taktyce i talentowi dowódczemu z grupą „Świerki” przeprowadził wiele udanych akcji przeciwko Niemcom oraz m. in. rozpoznał stanowiska wyrzutni V-1 i V-2 w rejonie Wierzchucinka (,,Jedliny 102”). W 1944r. Bruski zajął Czersk Świecki oraz przeprowadził największy bój partyzancki w rejonie Osie – Stara Rzeka – Różanno. Działalność partyzancką zakończył 19 stycznia 1945 roku w rejonie Maksymilianowa.

W lutym 1945 roku ujawnił się w Bydgoszczy przed LWP. Po wyjaśnieniach złożonych NKWD został komendantem obozu dla internowanych Niemców w Zimnych Wodach (rejon Kapuścisk i Łęgnowa). Przypuszczalnie, mimo ujawnienia nie zaprzestał działalności w strukturach wiernych Rządowi Londyńskiemu. 29/30 kwietnia zbiegł wraz z grupą około 30 żołnierzy. Wraz ze zbiegłymi żołnierzami oraz częścią swoich dawnych partyzantów stworzył oddział ,,Świerki II”, mający na celu ochronę ludności przed Rosjanami.

W maju ,,Świerki II” miały kilka starć z w rejonach: Łabiszyna, Nowej Wsi Wielkiej, Chrośnej i Brzozy Bydgoskiej. W tym samym miesiącu oddział został rozbity w miejscowości Kabat. Samego Bruskiego aresztowano w Bydgoszczy w czerwcu 1945. Początkowo, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej z dnia 31 czerwca został skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności.

Potem, na osobistą interwencję Bieruta, wyrok zamieniono na karę śmierci i wykonano w więzieniu we Wronkach dnia 17 września 1947 r.

Opcje strony