Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/109781,Jerzy-Biesiadowski.html
20.04.2024, 13:12

Jerzy Biesiadowski urodzony w 1931 roku we Lwowie. Współorganizator i członek tajnej organizacji harcerskiej „Mała Dywersja” założonej w maju w 1949 roku. Uczestnicy prowadzili akcje propagandowe, polegające na przygotowywaniu antykomunistycznych afiszy i rozwieszaniu ich na murach miasta. 19 sierpnia 1950 r. organizacja przyjęła nazwę Tajnej Organizacji Związku Harcerstwa Polskiego.

Uzgodniono, że organizacja będzie miała charakter skautowy, a nie jak dotychczas propagandowy. Biesiadowski przyjął pseudonim „Orlik” i został zastępcą komendanta TO ZHP i przywódcą pierwszej drużyny męskiej. 4 listopada 1950 roku ubowcy zatrzymali Biesiadowskiego w drodze do szkoły. W kolejnych dniach zatrzymano resztę członków organizacji.

Po dotarciu do gmachu UB „Orlik” został brutalnie pobity, następnie zaczęto go przesłuchiwać. 25 kwietnia odbyła się rozprawa w sądzie. Biesiadowski został skazany na 5 lat więzienia, pozbawienie praw obywatelskich i przepadek mienia. Jesienią 1951 Jerzy Biesiadowski wraz z innymi członkami tajnej organizacji został przewieziony do Jaworzna, gdzie mieściło się więzienie progresywne dla młodych przestępców. Mimo trudnych warunków, założyli tam tajną organizację.

Jerzy Biesiadowski wyszedł z więzienia 4 kwietnia 1953 roku.

Opcje strony