Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/110330,Mecenas-Wladyslaw-Sila-Nowicki.html
20.04.2024, 12:11
Patroni naszych ulic

Mecenas Władysław Siła-Nowicki

(1913–1994)

Mecenas Siła­-Nowicki jest ważną postacią w historii Polski XX w. przede wszystkim z uwa­gi na jego zasługi dla opozycji antykomunistycznej. Zapisał piękną kartę w dziejach polskiej adwokatury, jako jeden z najwybitniejszych obrońców politycznych w PRL. Związany z polską chadecją, szczególnie wysoko cenił sobie znaczenie państwa. Swoją życiową postawą, pra­cą i aktywnością służył sprawie niepodległości Polski, obronie dobrego imienia Polaków oraz praw i godności człowieka. Z troską i niepokojem obserwował bieg wydarzeń III Rzeczypospolitej i dawał temu wyraz w wielu wystąpieniach publicznych i publicystyce. Przez całe życie zachował niezależność myślenia i wierność wyznawanym zasadom, za co często płacił wysoką cenę.

Siła­ Nowicki miał silny charakter i bogatą osobowość. Traktował swój zawód jako powoła­ nie, ale prywatnie był także znawcą i miłośnikiem poezji, człowiekiem obdarzonym poczuciem humoru, pogodą ducha i bezinteresowną życzliwością dla ludzi. Słowa Władysława Siły­ Nowickiego odzwierciedlają podejście do życia nie tylko jego same­ go, lecz także wielu osób z jego pokolenia, ukształtowanych w II Rzeczypospolitej, a uwięzio­nych w okresie stalinowskim: „Moje losy życiowe, długoletnie oderwanie od normalnego życia, groźba śmierci, więzienie w warunkach zdawałoby się beznadziejnych sprawiają, że być może lepiej od innych umiem cenić to, co mam, i że nigdy tego wszystkiego, co jest w moim zasię­ gu, nie uważam za coś, co należy mi się automatycznie. Wiem, że tego wszystkiego można nie mieć, że to, co jest dla człowieka zwyczajne – może być jakimś niezwykłym szczęściem. Cenić to, co mam – moje możliwości, bliskość i serdeczność ludzi, zrozumienie najbliższych. Wiem, że to wszystko wcale nie musi być dane człowiekowi...”.

Opcje strony