Instytut Pamięci Narodowej
Wyszukiwarka
Patroni naszych ulic

Wincenty Witos

(1874–1945)

Wincenty Witos, „wójt z Wierzchosławic”, urodzony w podtarnowskiej wsi w rodzinie chłopskiej, dzięki samozaparciu i pracowitości doszedł do najwyższych godności w państwie. Był wieloletnim przywódcą ruchu ludowego, jednym z głównych budowniczych II Rzeczypospolitej i trzykrotnym jej premierem.

Imię Wincentego Witosa nosi ponad 60 szkół rożnego szczebla, a ulice jego imienia znajdują się w większości miast Polski.

Opcje strony