Instytut Pamięci Narodowej
Wyszukiwarka
Bohaterowie Niepodległej, Obrona Lwowa

Henryk Bolesław Dyduch

Bohater niniejszej publikacji należał do generacji, której życie zostało naznaczone walką o wolność Ojczyzny. Jakkolwiek górnolotnie brzmiałoby to stwierdzenie, w tym wypadku należy je odczytywać dosłownie. Jako żołnierz z wyboru, Henryk Dyduch najpierw walczył o odzyskanie niepodległości przez Polskę, a później o jej utrzymanie. Wolnym krajem dane mu było się cieszyć mniej niż połowę życia.

Urodził się i dorastał w zaborze austriackim. Młode lata spędził na froncie I wojny światowej, służąc pod rozkazami cesarza austro-węgierskiego. Jego trud i cierpienie nie poszły jednak na marne – na mapy świata powróciła Polska, a zdobyte doświadczenie przydało się w dalszych walkach: podczas obrony Lwowa, wojny z bolszewikami w 1920 r. czy kampanii wrześniowej 1939 r. W nich wszystkich odznaczył się męstwem i ofiarnością. Przyszło mu za to zapłacić najwyższą cenę – podzielił los ponad dwudziestu tysięcy funkcjonariuszy państwowych, ofiar sowieckiej agresji 1939 r. W założeniu oprawców ich śmierć miała zostać wymazana ze społecznej świadomości na zawsze. Tak się jednak nie stało. Po latach kłamstwa i milczenia życiorysy poległych za Ojczyznę w sowieckiej niewoli mogą wreszcie poznać wszyscy, a ich postacie –zostać upamiętnione w sferze publicznej.

Opcje strony