Instytut Pamięci Narodowej
Wyszukiwarka
Bohaterowie Niepodległej

Franciszek Sikorski

Zapewne wszyscy w Polsce słyszeli o gen. Władysławie Sikorskim, dowódcy armii polskiej podczas wojny bolszewickiej, premierze kraju i Naczelnym Wodzu Polskich Sił Zbrojnych. Jednak mało kto wie, kim był związany ze Lwowem i z Siedlcami gen. Franciszek Sikorski.

O tym, że nie była to postać całkowicie anonimowa w dziejach Polski i walki o niepodległość II Rzeczypospolitej, może świadczyć fakt uhonorowania Franciszka Sikorskiego w okresie międzywojennym licznymi odznaczeniami wojskowymi za bohaterskie czyny na polu walki oraz orderami państwowymi. Generał Sikorski otrzymał m.in. Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych (czterokrotnie). We wniosku o nadanie Franciszkowi Sikorskiemu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski w lutym 1930 r. w uzasadnieniu zapisano:

Gen[erał] bryg[ady] Sikorski Franciszek Józef, oficer legionowy o wybitnych zdolnościach organizacyjnych i bojowych, wyróżnił się wybitnymi zasługami w walkach legionowych. Delegowany z ramienia POW do organizowania oddziałów polskich na południu Rosji wywiązuje się znakomicie z poruczonych mu zadań. Organizuje oddziały, wchodzące w skład dywizji gen. Żeligowskiego. Wymieniony wielce się zasłużył w walkach oddziałów polskich z bolszewikami na Kubaniu. Po przybyciu do Polski uczestniczy w walkach frontowych, kładąc podwaliny pod ugruntowanie niepodległości polskiej.

Opcje strony