Instytut Pamięci Narodowej
Wyszukiwarka
wojna polsko-bolszewicka

Jan Czapla vel Czaplo

(ur. 12 czerwca 1893 w Lidzie, zm. 14 sierpnia 1920 pod Borkowem) – major piechoty

Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojskowe Biuro Historyczne prezentuje sylwetki żołnierzy Rzeczypospolitej – obrońców Ojczyzny, których łączy walka z bolszewickim najazdem w latach 1919-1920. Poprzez biogramy opracowane przez specjalistów z WBH i IPN przybliżamy losy patriotów traktujących służbę odrodzonej Polsce jako swój oczywisty obowiązek.

więcej o projekcie

W boju o przyczółek mostowy na rzece Wkra pod Borkowem 14 VIII 1920 na czele młodych ochotników w silnym ogniu karabinów maszynowych i artylerii szedł do ataku na białą broń odzyskując obwarowane przez nieprzyjaciela pozycje. Przez cały dzień podtrzymywał żołnierzy na zajmowanych pozycjach, na który skierowany był ogień artylerii nieprzyjaciela na całym odcinku. Bohaterstwo swe i nieustraszoną odwagę przepłacił życiem trafiony w pierś kulą karabinową drugiego kontrataku. (Wniosek na odznaczenie Virtuti Militari, 28 sierpnia 1920)

W latach 1912–1914 junkier Wileńskiej Szkoły Wojskowej, następnie do 1917 w armii rosyjskiej, dwukrotnie ranny w walkach z Niemcami i wielokrotnie odznaczony. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego w Piotrogrodzie. Od 1918 w I Korpusie Polskim, później w 5 Dywizji Strzelców Polskich na Syberii, z którą przeszedł cały szlak bojowy, po czym z resztkami jednostki przypłynął 1 lipca 1920 do Gdańska. W odtwarzanym 1 Syberyjskim pułku piechoty został dowódcą I batalionu i wraz z oddziałem 13 sierpnia tr. wszedł do akcji nad Wkrą. Poległ dzień później. Pochowany w zbiorowej mogile żołnierskiej w Borkowie.

Awanse: podporucznik (1914), kapitan (1916), major (1920).

Bibliografia

CAW, Kol. VM, Jan Czapla, I.482.65-5606; Kawalerowie Virtuti Militari 17921945. Słownik biograficzny, t. II, 19141921, cz. 1, red. B. Polak, Koszalin 1993, s. 28.

Opcje strony