Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/111365,Jozef-Kaiser.html
20.05.2024, 10:26
wojna polsko-bolszewicka

Józef Kaiser

(ur. 6 lipca 1897 w Wadowicach, zam. wiosną 1940 w Kijowie) – podpułkownik dyplomowany artylerii

Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojskowe Biuro Historyczne prezentuje sylwetki żołnierzy Rzeczypospolitej – obrońców Ojczyzny, których łączy walka z bolszewickim najazdem w latach 1919-1920. Poprzez biogramy opracowane przez specjalistów z WBH i IPN przybliżamy losy patriotów traktujących służbę odrodzonej Polsce jako swój oczywisty obowiązek.

więcej o projekcie

16 marca 1920 r. oddział odcinka Olewsk podminował i wykoleił bolszewicki pociąg pancerny „Komisar”. Jego obsługa, wraz z przybyłymi posiłkami, próbowała naprawić pociąg i wycofać go w bezpieczne miejsce. Próbując zdobyć uszkodzony pociąg, oddziały polskie zostały zasypane gradem kul z armat i kaemów. Natarcie polskie utknęło w miejscu. Widząc to, ppor. Kaiser ruszył ze swym plutonem naprzód. Pod huraganowym ogniem nieprzyjaciela ustawił swe działa i rozpoczął ostrzeliwanie pociągu. Już pierwsze kule trafiły w parowóz, przybyły „pancernikowi” na pomoc, następne trafiły w pociąg. Ostrzelana szrapnelami piechota nieprzyjaciela wpadła w popłoch i wycofała się. W ręce Polaków dostał się pociąg pancerny wraz z 4 działami i 8 kaemami. Podczas akcji ppor. Kaiser osobiście kierował ogniem stojąc przy działach mimo silnego ognia nieprzyjaciela. (Cyt. za: Kawalerowie orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich, s. 116)

W 1916 zdał maturę i wstąpił do Akademii Artylerii w Traiskirchen. Od sierpnia do listopada 1918 na froncie włoskim młodszy oficer baterii austriackiego 4 Pułku Artylerii Polowej. Wrócił do Krakowa, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego. Od stycznia 1919 uczestniczył w wojnach polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej dowodząc plutonem 6 baterii 4 Pułku Artylerii Polowej. W latach 1921–1923 w Wyższej Szkole Wojennej, 1923–1924 w sztabie piechoty dywizyjnej 4 Dywizji Piechoty, 1924–1926 kierownik Referatu Wyszkolenia Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu, 1926–1927 dowódca baterii 3 Pułku Artylerii Polowej Legionów. Od 1928 do 1929 kierownik Referatu Wyszkolenia Dowództwa Okręgu Korpusu nr II w Lublinie. W latach 1929–1933 kierownik Referatu Transportowego w Sztabie Głównym, 1933–1934 dowódca dywizjonu 18 Pułku Artylerii Lekkiej. W latach 1934–1939 szef sztabu 28 Dywizji Piechoty w Warszawie, później dowódca dywizjonu 5 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Wilnie. W kampanii 1939 szef Oddziału I sztabu Armii „Prusy”. Aresztowany przez Sowietów. Więziony w Samborze, a od maja 1940 w Kijowie. Figuruje na Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni.

Awanse: podporucznik (1918), porucznik (1921), kapitan (1924), major (1934), podpułkownik (1939).

Bibliografia

CAW, VM, Józef Kaiser, I.482.1-29; K. Banaszek, W. Roman, Z. Sawicki, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich, Warszawa 2000, s. 116.

Opcje strony