Instytut Pamięci Narodowej
Wyszukiwarka
wojna polsko-bolszewicka

Leon Strzelecki

(ur. 11 kwietnia 1895 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 7 września 1968 w Londynie) – generał brygady

Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojskowe Biuro Historyczne prezentuje sylwetki żołnierzy Rzeczypospolitej – obrońców Ojczyzny, których łączy walka z bolszewickim najazdem w latach 1919-1920. Poprzez biogramy opracowane przez specjalistów z WBH i IPN przybliżamy losy patriotów traktujących służbę odrodzonej Polsce jako swój oczywisty obowiązek.

więcej o projekcie

Jako dowódca powierzonego mu oddziału dnia 19 sierpnia [1920] otrzymawszy rozkaz zdobycia wsi Artasów, na czele 21 jeźdźców jako dowódca szwadronu i pod silnym ogniem karabinowym prowadzi szarżę na secinę kozacką, zmuszając ich [sic!] do ucieczki. W pościgu uderzeniem na białą broń kładąc kilku trupem i jednego biorąc do niewoli. Widząc szarżę drugiej seciny kozackiej ogniem karabinów powstrzymuje ich zapał i utrzymuje nadal wieś Artasów. (Wniosek na odznaczenie Krzyżem Walecznych)

Absolwent prywatnego gimnazjum w Piotrkowie w 1913. W latach 1914–1917 w Legionach Polskich (1 Pułk Ułanów). Po kryzysie przysięgowym internowany w Beniaminowie. W Wojsku Polskim od listopada 1918 w 5 Pułku Ułanów na stanowisku dowódcy szwadronu. Od 1921 do 1926 służył w 1 Pułku Szwoleżerów (dowódca dywizjonu, a następnie kwatermistrz). Absolwent Wyższej Szkoły Wojennej (1928). W latach 1928–1930 dyrektor nauk Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Od wrześniu 1930 dowódca 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Od stycznia 1934 I oficer do zleceń marsz. Piłsudskiego w  Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych, a od marca 1935 szef Biura Inspekcji GISZ. Od 1 lipca 1939 dowódca Podolskiej Brygady Kawalerii, na czele której uczestniczył w kampanii polskiej 1939, m.in. w bitwie nad Bzurą i obronie Warszawy, gdzie był zastępcą dowódcy Zbiorczej Brygady Kawalerii. W latach 1939–1945 w niemieckiej niewoli, m.in. w oflagu Dössel, gdzie był komendantem obozowej konspiracji. Od 1945 w 2 Korpusie i od stycznia 1946 do 1947 dowódca pancernego 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Po demobilizacji pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Pochowany na Cmentarzu South Ealing w Londynie. Grób został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (nr ewidencyjny 553).

Awanse: podporucznik (1916), porucznik (1918), rotmistrz (1919), major (1923), podpułkownik (1928), pułkownik (1932), generał brygady (1964).

Bibliografia

J. Kirszak, A. Tuliński, Leon Strzelecki (1895-1968), żołnierz Legionów Polskich, generał brygady Wojska Polskiego, „Polski Słownik Biograficzny”, 2006–2007, t. XLIV, s. 625–628; T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski niepodległej, Warszawa 1991, s. 171.

Opcje strony