Instytut Pamięci Narodowej
Wyszukiwarka
wojna polsko-bolszewicka

Witold Sulimirski

(ur. 3 listopada 1899 w Kobylanach, pow. Krosno, zm. 23 września 1920 pod Zasławiem) – podporucznik kawalerii

Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojskowe Biuro Historyczne prezentuje sylwetki żołnierzy Rzeczypospolitej – obrońców Ojczyzny, których łączy walka z bolszewickim najazdem w latach 1919-1920. Poprzez biogramy opracowane przez specjalistów z WBH i IPN przybliżamy losy patriotów traktujących służbę odrodzonej Polsce jako swój oczywisty obowiązek.

więcej o projekcie

Dnia 23 września w szarży pod Zasławiem na wieś Mytkowce ppor. Sulimirski zorientowawszy się, że najbardziej dotkliwie odczuć się daje szarżującemu szwadronowi nieprzyjacielski karabin maszynowy strzelający z lewej flanki, odłącza się od szwadronu i na czele kilku ludzi szarżuje z brawurą wyżej wymieniony karabin maszynowy. Ranny w rękę prowadzi swych ludzi dalej i zdobywa wspomniany karabin maszynowy, zostając przy tym powtórnie, tym razem śmiertelnie ranny. (Wniosek na odznaczenie Virtuti Militari, 24 września 1920)

Uczył się w gimnazjum we Lwowie, gdzie od 1911 należał do skautingu. W listopadzie 1916 wstąpił do 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, w którym służył do kryzysu przysięgowego w 1917, następnie w austriackim 38 Pułku Piechoty na froncie wschodnim. Od listopada 1918 w Wojsku Polskim w odtwarzanym 1 Pułku Ułanów Legionowych i 1 Pułku Szwoleżerów, uczestnik walk z Ukraińcami. Od lipca 1919 do śmierci w 6 Pułku Ułanów. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Awanse: podporucznik (1919).

Bibliografia

CAW, Kol. VM, Witold Sulimirski, I.482.108-11698; Lwów i Małopolska Wschodnia w Legionach Polskich 1914–1917, Z. 1, red. Z. Reis, J. Rogowski, Z. Zygmuntowicz, Lwów 1935, s. 113.

Opcje strony