Instytut Pamięci Narodowej
Wyszukiwarka
wojna polsko-bolszewicka

Stanisław Szymański

(ur. 1 listopada 1898 we wsi Gzinka Łyszkowiec, pow. Łowicz, zm. 30 maja 1920 pod Kozianami) – plutonowy piechoty

Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojskowe Biuro Historyczne prezentuje sylwetki żołnierzy Rzeczypospolitej – obrońców Ojczyzny, których łączy walka z bolszewickim najazdem w latach 1919-1920. Poprzez biogramy opracowane przez specjalistów z WBH i IPN przybliżamy losy patriotów traktujących służbę odrodzonej Polsce jako swój oczywisty obowiązek.

więcej o projekcie

Dnia 25 V 1920 w bitwie pod Bielkami plut. Szymański Stanisław, dowodząc plutonem KM – otrzymał rozkaz zatrzymania dopóty nieprzyjaciela, dopóki nie wycofa się baon. Plut. Szymański nie zważając na wielkie straty w swym oddziale, zostało się bowiem 4-ech z plut. Szymańskim, wypełnił całkowicie powierzone mu zadanie i na własnych barkach wyniósł jeden z karabinów maszynowych z pola bitwy, gdy pozostali jego ludzie wynieśli drugi karab. maszyn. Tym pełnym bohaterstwa i poświęcenia się czynem plut. Szymański umożliwił odwrót baonu. (Wniosek na odznaczenie Virtuti Militari, 17 grudnia 1920)

Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1912 pracował w gospodarstwie ojca. We wrześniu 1916 (inne dane 1915) wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej i został dowódcą plutonu we wsi Chąśno w powiecie łowickim, używał wówczas pseudonimu „Wieloch”. 11 listopada 1918 na czele plutonu rozbroił stawiających opór niemieckich żandarmów z posterunku w Chąśnie,  następnie w Łowiczu. Jeszcze w tym miesiącu wstąpił do Wojska Polskiego, do organizującego się w Łowiczu 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, z którym wyruszył na front. Awansował na plutonowego, dowodził plutonem 2 kompanii karabinów maszynowych. Szczególnie odznaczył się w boju pod Bielkami 25 maja 1920, poległ pięć dni później w ataku na Koziany podczas ofensywy Armii Rezerwowej na Białorusi, prawdopodobnie pochowany na polu bitwy.

Bibliografia

CAW, Kol. VM, Stanisław Szymański, I.482.64-5507; Kawalerowie Virtuti Militari 17921945. Słownik biograficzny, t.2: 19141921, cz. 2, red. B. Polak, Koszalin 1993, s. 211.

Opcje strony