Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/111569,Piotr-Sliwinski.html
20.04.2024, 12:18
wojna polsko-bolszewicka

Piotr Śliwiński

(ur. 15 lutego 1897 w Tłuchowie, pow. Lipnów, zm. ?) – plutonowy piechoty

Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojskowe Biuro Historyczne prezentuje sylwetki żołnierzy Rzeczypospolitej – obrońców Ojczyzny, których łączy walka z bolszewickim najazdem w latach 1919-1920. Poprzez biogramy opracowane przez specjalistów z WBH i IPN przybliżamy losy patriotów traktujących służbę odrodzonej Polsce jako swój oczywisty obowiązek.

więcej o projekcie

Wyżej wymieniony st. szer. Piotr Śliwiński podczas ataku na folwark Jasinowo pod Duniłowiczami (dn. 3 VI 20) z sekcją swoją liczącą siedmiu ludzi zdobył karabin maszynowy w sposób następujący: zbliżywszy się do lewego skrzydła pozycji nieprzyjacielskiej, ostrzeliwany silnie przez karabin maszynowy, dwoma strzałami unieszkodliwił obsługę tegoż (1 ranny, 1 zabity), poczem wpadł do okopów, zabierając wyżej wymieniony KM. Należy zaznaczyć, że odwrócił natychmiast zdobyty karabin i ostrzeliwał zeń uciekających bolszewików. (Wniosek na odznaczenie Virtuti Militari, 12 czerwca 1920)

W latach 1909–1912 uczęszczał do szkoły powszechnej w Tłuchowie, kończąc naukę na trzech klasach, następnie do 1918 pracował na roli pomagając rodzicom w gospodarstwie. 11 listopada 1918 zgłosił się w Warszawie na ochotnika do Wojska Polskiego i otrzymał przydział do 21 Pułku Piechoty, w którym ukończył szkołę podoficerską i został instruktorem w 2 kompanii I batalionu. Następnie wyjechał na front litewsko-białoruski biorąc udział we wszystkich walkach 2 kompanii 21 Płku Piechoty w latach 1919–1920 i awansował na kaprala. „Odważny i dobry podoficer” – pisał o nim dowódca 2 kompanii por. Stanisław Wiloch. Pod koniec 1921 został zwolniony do rezerwy awansując na plutonowego. Za zasługi wojenne otrzymał od skarbu państwa 13 hektarową działkę we wsi Planta-Zaczeczna w gminie Moroczno w powiecie pińskim, na której gospodarował od 1922 jako osadnik wojskowy. Losów po 1933 nie udało się ustalić. Zważywszy na fakt, że osadnicy wojskowi na kresach po 17 września 1939 zostali poddani sowieckim represjom w pierwszej kolejności, można domniemywać, że dla plut. Śliwińskiego i jego rodziny były to losy tragiczne.

Bibliografia

CAW, Kol. VM, Piotr Śliwiński, I.482.70-6275; J. Kirszak, Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920, Warszawa 2013, s. 108, 291, XIV.

Opcje strony