Instytut Pamięci Narodowej
Wyszukiwarka
wojna polsko-bolszewicka

Adolf Mikołaj Warksiewicz

(ur. 10 lutego 1881 w Wielkim Krzywcu, zm. 13 września 1960 we Nowym Mieście Lubawskim) – generał brygady

Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojskowe Biuro Historyczne prezentuje sylwetki żołnierzy Rzeczypospolitej – obrońców Ojczyzny, których łączy walka z bolszewickim najazdem w latach 1919-1920. Poprzez biogramy opracowane przez specjalistów z WBH i IPN przybliżamy losy patriotów traktujących służbę odrodzonej Polsce jako swój oczywisty obowiązek.

więcej o projekcie

3 Brygada Jazdy [płk. Waraksiewicza 26 czerwca 1920] energicznym działaniem nie tylko obsadziła opuszczone przez piechotę pozycje, lecz konną szarżą (2 i 5 p.uł.) zatrzymała ofensywny ruch nieprzyjaciela, co dało możność skoncentrować oddziały grupy operacyjnej w celu dalszej akcji. (…) W opisanych akcjach płk Waraksiewicz wykazał dużą orientację, zdolność taktyczną, energię i samodzielność, która połączona z inicjatywą dopomogła grupie operacyjnej „Słucz” w wykonaniu zadania. Będąc kilkakrotnie pod nieprzyjacielskim ogniem artylerii i KM płk Waraksiewicz wykazał osobistą odwagę. (Wniosek na odznaczenie Virtuti Militari, listopad 1920)

Ukończył szkołę realną w Nowozybkowie w Rosji, następnie Szkołę Junkrów w Jelizawietgradzie (1903) i Oficerską Szkołę Kawalerii w Petersburgu (1911). Uczestnik wojny rosyjsko japońskiej 1904–1905. Od 1915 w dywizjonie ułanów Legionu Puławskiego, który w 1917 przekształcił w 1 Pułku Ułanów i został jego pierwszym dowódcą. Uczestnik szarży pod Krechowcami (lipiec 1917). Od marca do maja 1918 dowódca 2 Pułku Ułanów w I Korpusie Polskim. Od listopada 1918 w Wojsku Polskim, organizator i do czerwca 1920 dowódca 2 Pułku Ułanów, następnie do grudnia tr. dowódca 3 Brygady Jazdy, po czym do lipca 1921 dowódca 1 Brygady Jazdy. W latach 1921–1927 dowódca 9 Brygady Jazdy (w 1924 przekształcona w 9 Samodzielną Brygadę Kawalerii w Baranowiczach). W latach 1929–1932 dowódca Brygady Kawalerii „Suwałki”, następnie w stanie spoczynku. We wrześniu 1939 zgłosił się do służby i otrzymał przydział do Ministerstwa Spraw Wojskowych. Internowany w Rumunii, od lutego 1941 w niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu krótko we Francji (w rezerwie personalnej Naczelnego Wodza), skąd w lutym 1946 wrócił do Polski. Osiadł w swoim przedwojennym majątku Tyliczki, w powiecie nowomiejskim, zajmował się gospodarstwem i produkcją ceramicznych doniczek. Pochowany na cmentarzu w Nowym Mieście Lubawskim.

Awanse: podporucznik (1903), rotmistrz (1915), major (1918), podpułkownik (1920), pułkownik (1920), generał brygady (1928).

Bibliografia

M. Bielski, Generał brygady Adolf Mikołaj Waraksiewicz (1881–1960), Toruń 1997; P. Stawecki, Generałowie Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994, s. 334.

Opcje strony