Instytut Pamięci Narodowej
Wyszukiwarka
wojna polsko-bolszewicka

Wacław Wysocki

(ur. 22 marca 1896 we wsi Klepacze, pow. Białystok, zm. 17 października 1920 pod Berezówką koło Słucka) – plutonowy piechoty

Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojskowe Biuro Historyczne prezentuje sylwetki żołnierzy Rzeczypospolitej – obrońców Ojczyzny, których łączy walka z bolszewickim najazdem w latach 1919-1920. Poprzez biogramy opracowane przez specjalistów z WBH i IPN przybliżamy losy patriotów traktujących służbę odrodzonej Polsce jako swój oczywisty obowiązek.

więcej o projekcie

Dnia 16.10.20 r. kompania 12-ta otrzymała rozkaz zajęcia wsi Berezówki. Plut. Wysocki Wacław odważnie szedł do ataku na czele plutonu, przykładem swoim pociągając innych żołnierzy. Dnia 17.10.20 r. rano nieprzyjaciel znacznymi silami zaatakował kompanię, chcąc z powrotem odebrać wieś; przyszło do walki wręcz. Plut. Wysocki Wacław mężnie bronił zajętą pozycję. Ranny w rękę nie wycofał się, lecz dalej odpierał mężnie ataki wroga. Otrzymawszy śmiertelne rany w piersi i głowę zakończył życie w Obronie Ojczyzny. (Wniosek na odznaczenie Virtuti Militari, 6 listopada 1920)

W latach 1911–1914 terminował do zawodu krawca, uzyskując „wyzwolenie”, tj. czeladnicze uprawnienia w tym zawodzie. W sierpniu 1915 wcielony do armii rosyjskiej, w kwietniu 1917 przeszedł do III Korpusu Polskiego na Ukrainie. Po rozwiązaniu korpusu wrócił w sierpniu 1918 do domu i krawiectwa. W kwietniu lub czerwcu 1920 powołany do Wojska Polskiego, do 42 Pułku Piechoty, awansował na plutonowego. Następnie został dowódcą plutonu 12 kompanii III batalionu 47 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, z którym wziął udział w końcowym etapie wojny polsko-bolszewickiej. Poległ w przededniu zawieszenia broni (weszło w życie 18 października 1920).

Bibliografia

CAW, Kol. VM, Wacław Wysocki, I.482.61-5153; J. Synoś, Zarys historii wojennej 6-go pułku strzelców podhalańskich, Warszawa 1928, s.25, 29.

Opcje strony