Instytut Pamięci Narodowej
Wyszukiwarka
Podziemie zbrojne, ZWZ-AK

Por. Jan Kempiński „Błysk”

W konspiracji ZWZ–AK od grudnia 1939 r. Od wiosny 1940 r. przebywał w III Rzeszy jako członek plutonu budowlanego. W Westfalii zaangażował się w akcje małego sabotażu. W 1943 r. został aresztowany przez gestapo, przeszedł ciężkie śledztwo. Uciekł w trakcie leczenia szpitalnego. Przedostał się na Kielecczyznę, gdzie wstąpił do oddziału partyzanckiego kpt. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”, operującego w Górach Świętokrzyskich. Za udział w walkach na Kielecczyźnie odznaczono go Brązowym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. W kwietniu 1944 r. został wysłany na Lubelszczyznę, gdzie przebywał w kompanii szkoleniowej kpt. Stefana Dębickiego „Kmicica”, a następnie w oddziale kpt. Bolesława Flisiuka „Jaremy” w Inspektoracie Chełm AK, w którym walczył w akcji „Burza”. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. Po wkroczeniu Armii Czerwonej wstąpił do MO w Lublinie. Po dwóch tygodniach zdezerterował z rozkazu „Jaremy” i powrócił do oddziału. W czerwcu 1945 r. na mocy porozumienia między WSGO „Warta” a dowództwem lubelskiej konspiracji przeniesiony wraz z kilkunastoma partyzantami do Wielkopolski. Stworzył oddział dyspozycyjny Okręgu WSGO „Warta”, który operował na terenie Inspektoratu Ostrów Wielkopolski WSGO „Warta”. W szczytowym okresie liczył on ok. stu partyzantów. Przeprowadził szereg akcji przeciwko aparatowi represji. 22 X 1945 r. został rozbity pod Odolanowem przez grupę operacyjną NKWD. W czasie walki stracił 24 partyzantów. 17 XII 1945 r. „Błysk” został aresztowany w Poznaniu przez UB. 4 V 1946 r. WSR w Poznaniu skazał go na karę śmierci. 21 VI 1946 r. został rozstrzelany w Poznaniu. Miejsce pochówku nieznane. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl.

Opcje strony