Instytut Pamięci Narodowej
Wyszukiwarka
Podziemie zbrojne

Krystyna Orzechowska „Ścibor”

Pochodziła z wielodzietnej rodziny ziemiańskiej. Jej rodzice posiadali majątek w woj. poznańskim. Po ukończeniu gimnazjum żeńskiego pracowała jako księgowa. Po włączeniu Poznańskiego do III Rzeszy rodzina została wysiedlona do GG, a jej majątek skonfiskowano. Od 1942 r. mieszkała w Lublinie i pracowała w charakterze kasjerki. Do AK zaprzysiężona prawdopodobnie w 1943 r. Po zajęciu Lubelszczyzny przez Armię Czerwoną wycofała się z czynnej pracy konspiracyjnej. Powróciła do niej w czerwcu 1945 r.

Objęła funkcję kierowniczki kancelarii Komendy Okręgu Lublin DSZ, a następnie WiN. W jej mieszkaniu w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29/26 znajdowała się główna skrzynka KO. Zorganizowała efektywnie działającą służbę kurierską złożoną wyłącznie z kobiet. To do niej spływała poczta z poszczególnych inspektoratów, którą przekazywała dowództwu okręgu. 23 I 1946 r. w Lublinie została aresztowana przez UB. W jej mieszkaniu założono „kocioł”, w którym zatrzymano ok. dwudziestu osób.

Przeszła brutalne śledztwo. Na podstawie amnestii z 22 II 1947 r. zwolniono ją z aresztu 15 III 1947 r. Wyjechała do Otmuchowa na Opolszczyźnie. Pracowała tam jako księgowa.

Opcje strony