Instytut Pamięci Narodowej
Wyszukiwarka

2. Rodzina, praca, KOP

wybierz podstronę:

2 stycznia 1926 r. Selmanowicz wstąpił do Związku Strzele­ckiego, gdzie jako komendant oddziału i instruktor przyspo­sobienia wojskowego i wychowania fizycznego zapracował na uznanie przełożonych wyrażone na piśmie przez por. rez. Jana Fiałkowskiego, komendanta powiatu: „Wybitną pracowitością, uczciwością i sumiennością zyskał sobie całkowite uznanie władz, przełożonych oraz zupełne zaufanie swych podwładnych. Znając wyżej wymienionego na powyższym stanowisku od roku 1928, stwierdzam, że zaufania nie zawiedzie, jak również i z poruczonych mu obowiązków wywiąże się należycie i sumiennie”.

Po opuszczeniu Sokolnik podjął pracę jako urzędnik w Urzędzie Gminnym w Turgielach.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej, 25 sierpnia 1939 r., Selmanowicz w stopniu sierżanta tytularnego został zmobilizowany i skierowany do Korpusu Ochrony Pogranicza, do bata­lionu „Troki".

Opcje strony