Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/ksiadz-jerzy-popieluszk/galeria-zdjec/109232,Kleryk-diakon-neoprezbiter.html
29.02.2024, 14:01

Kleryk, diakon, neoprezbiter

Opcje strony