Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/ksiadz-jerzy-popieluszk/nagrania-kazan-i-przemo/109394,Lipiec-1983.html
29.02.2024, 12:41

Lipiec 1983

Opcje strony