Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/ksiadz-jerzy-popieluszk/nagrania-kazan-i-przemo/109418,Maj-1984.html
2022-08-18, 19:01

Maj 1984

Opcje strony