Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/ksiadz-jerzy-popieluszk/proces-beatyfikacyjny/108743,Cuda-ks-Jerzego.html
05.03.2024, 07:37

Cuda ks. Jerzego

W parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Warszawie, w której pełnił posługę duszpasterską bł. ks. Jerzy Popiełuszko zebrano dotychczas świadectwa ponad sześciuset cudownych uzdrowień fizycznych dokonanych za jego wstawiennictwem.

Jeden z takich przypadków dotyczy m.in. warszawskiej lekarz Anny Małeckiej, która miała uszkodzone kolano i groziła jej operacja. Małecka modliła się za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego. Przed narkozą powiedziała operującym ją lekarzom, że ma go za swojego opiekuna. Nagle została wybudzona; dowiedziała się od lekarzy, że operacja jest niepotrzebna, a jej noga jest zdrowa.

20 września 2014 r. w kaplicy domu generalnego sióstr Anuncjatek w Thiais pod Paryżem rozpoczął się proces o uznanie za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego cudu uzdrowienia chorego przez kilkanaście lat na nietypową przewlekłą białaczkę szpikową 56-letniego Françoisa Audelana. Zeznania świadków i dokumentacja medyczna są głównym materiałem do oceny nadzwyczajnego uzdrowienia Francuza. Zebrany materiał dowodowy trybunał kanonizacyjny prześle do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Proces kanonizacyjny jest prowadzony w tajemnicy. Komunikat w sprawie świętości bł. ks. Jerzego ukaże się po jego zakończeniu.

Opcje strony