Instytut Pamięci Narodowej
Wyszukiwarka

Kalendarium procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego

1984–2017

1984
 • 3 listopada – pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.
 • 5 listopada – grupa personelu medycznego ze Szpitala Ginekologicznego w Warszawie, gdzie ks. Jerzy był kapelanem, występuje do prymasa Józefa Glempa z pisemną prośbą o wszczęcie jego procesu beatyfikacyjnego.
 • 19 listopada – sufragan warszawski bp. Zbigniew Kraszewski i dwunastu księży diecezjalnych występuje do prymasa Glempa z prośbą o beatyfikację ks. Jerzego.
 • 28 listopada – studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego występują do prymasa Glempa z prośbą o beatyfikację ks. Jerzego.
 • 1 grudnia – ks. Teofil Bogucki powołuje Służbę Informacyjną, która zajmuje się gromadzenia napływających do parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie informacji na temat życia i posługi ks. Jerzego.
1995
 • 9 października – prymas Glemp powołuje Komisję Historyczną w celu zebrania materiałów i ich oceny pod kątem ewentualnego procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego.
 • 24 czerwca – prymas Glemp powołuje Komisję do Spraw Przygotowania Procesu Beatyfikacyjnego ks. Jerzego.
1996
 • 21 czerwca – bp włocławski Bronisław Dembowski, który posiada kompetencje do prowadzenia procesu z racji miejsca śmierci ks. Jerzego, zrzeka się swojego uprawnienia na rzecz arcybiskupa metropolity warszawskiego Józefa Glempa.
 • 3 października – Konferencja Plenarna Episkopatu Polski wyraża pozytywne votum w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego.
 • 15 listopada – Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych udziela zgody na formalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego.
 • 11 grudnia – ksiądz infułat Zdzisław Król zostaje w archidiecezji warszawskiej postulatorem procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego.
1997
 • 2 stycznia – prymas Glemp mianuje komisję cenzorów teologów w celu teologicznej oceny pism ks. Jerzego.
 • 3 stycznia – prymas Glemp mianuje Trybunał Beatyfikacyjny w sprawie beatyfikacji ks. Jerzego.
 • 8 lutego – uroczyste rozpoczęcie etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie.
1998
 • 19 lutego – prymas Glemp mianuje komisję biegłych historyków w celu zebrania pism niedrukowalnych i dokumentów Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki celem opracowania wymaganej przez prawo relacji.
2001
 • 8 lutego – podczas ostatniej 53. sesji Trybunału Beatyfikacyjnego ma miejsce przekazanie prymasowi Glempowi akt procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego oraz zakończenie jego etapu diecezjalnego. Prymas i członkowie trybunału podpisują dokumenty, które razem z aktami procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego zostają przesłane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.
 • 21 marca – akta procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego zostają przekazane postulatorowi generalnemu procesu ks. prof. Zbigniewowi Kiernikowskiemu, a następnie złożone w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
 • 3 maja – prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Jose Saraiva Martins łamie pieczęcie na dokumentacji przysłanej z Polski; rozpoczęcie rzymskiego etapu procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego.
 • 14 grudnia – Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydaje dekret stwierdzający ważność diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego. Ksiądz dr Hieronim Fokciński SJ zostaje mianowany relatorem tego procesu.
2002
 • 28 marca – ks. prof. Kiernikowski zostaje mianowany biskupem siedleckim i zrzeka się obowiązku postulatora generalnego procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego.
 • 8 września – postulatorem generalnym procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego zostaje ks. dr Tomasz Kaczmarek.
2007
 • 1 kwietnia – abp Kazimierz Nycz, który jest następcą prymasa Glempa na stolicy arcybiskupiej w Warszawie, przejmuje prowadzenie procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego.
2008
 • 20 czerwca – złożenie przez postulatora generalnego ks. dr. Kaczmarka w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Positio super martyrio w sprawie ks. Popiełuszki do dyskusji teologicznej.
 • 15 października – abp Nycz wręcza papieżowi Benedyktowi XVI Positio super martyrio, wcześniej wręczony abp. Angelo Amato, prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych; rozpoczęcie trzeciego etapu procesu beatyfikacyjnego.
2009
 • 20 stycznia – kongres konsultorów teologów w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na temat męczeństwa Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki, w wyniku którego wydano ocenę pozytywną.
 • 1 grudnia – obrady Komisji Kardynałów i Biskupów na temat męczeństwa ks. Jerzego, w wyniku których wydano ocenę pozytywną.  
 • 19 grudnia – papież Benedykt XVI, po przedstawieniu mu przez abp. Amato pozytywnych opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w 21 różnych sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, podpisuje m.in. dekret beatyfikacyjny ks. Jerzego Popiełuszki jako męczennika za wiarę.
2010
 • 6 czerwca – legat papieski abp Amato przewodniczy uroczystościom beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki na pl. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
2014
 • 20 września – w kaplicy domu generalnego sióstr Anuncjatek w Thiais pod Paryżem rozpoczyna się proces o uznanie cudu uzdrowienia chorego na białaczkę 56-letniego Françoisa Audelana za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki; jest to wstęp do kanonizacji. Zeznania świadków i dokumentacja medyczna są głównym materiałem do oceny nadzwyczajnego uzdrowienia. Zebrany materiał dowodowy trybunał kanonizacyjny prześle do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Proces jest prowadzony w tajemnicy. Komunikat w sprawie kanonizacji bł. ks. Popiełuszki ukaże się po jego zakończeniu.

Opcje strony