Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/stefan-korbonski/tworczosc/106862,Tworczosc.html
18.05.2024, 14:31

Twórczość

wybierz podstronę:

Pisarski i publicystyczny dorobek Korbońskiego otwiera trylogia W imieniu Rzeczypospolitej, W imieniu Kremla i W imieniu Polski Walczącej. Tom W imieniu Rzeczypospolitej po raz pierwszy opublikował w ramach Biblioteki Kultury Instytut Literacki w Paryżu w 1954 roku, drugie wydanie ukazało się nakładem Gryf Publication Ltd. w Londynie w 1964 roku. W Polsce, gdzie twórczość Korbońskiego objęta była przez cenzurę surowym zakazem publikacji, książkę opublikowano w tzw. drugim obiegu, nakładem wydawnictwa „Krąg” w 1982 roku w Warszawie, a pierwsze pełne wydanie, opracowane przez Andrzeja Krzysztofa Kunerta, ukazało się w Domu Wydawniczym „Bellona” dopiero w 1991 roku. W 2006 roku W imieniu Rzeczypospolitej wydała Fundacja im. Stefana Korbońskiego. W języku angielskim pozycja ta ukazała się trzykrotnie, jako Fighting Warsaw, najpierw nakładem Macmillan Co. w 1957 roku w Nowym Jorku, potem w George Allen & Unwin Ltd. w Londynie w 1958 roku, a następnie, znowu w Nowym Jorku, w 1968 roku w Funk & Wagnalle, A Division of Reader's Digest Book.

Kolejny tom cyklu, W imieniu Kremla, stylizowany na autentyczny dziennik z lat 1945–1947, opublikował w 1956 roku Instytut Literacki w Paryżu, w Polsce natomiast, poza cenzurą, ukazał się on nakładem Wydawnictwa „Vademecum” w 1984 roku. Pełne wydanie wyszło w 1997 roku w Domu Wydawniczym „Bellona” i Oficynie Wydawniczej „Rytm”, ze wstępem Zbigniewa Brzezińskiego i przypisami Andrzeja Krzysztofa Kunerta. Przekład na język angielski nosił tytuł Warsaw in Chains – opublikowano go w 1959 roku, równocześnie w Macmillan Co. w Nowym Jorku i w George Allen & Unwin Ltd. w Londynie. Książka ta doczekała się także przekładu na hiszpański: pod tytułem En el Nombre del Kremlin została wydana przez Editorial Jue w Meksyku w 1965 roku.

W imieniu Polski Walczącej opublikował natomiast po raz pierwszy w 1963 roku Bolesław Świderski w swoim Polish Book House w Londynie. Jako Warsaw in Exile wydano tę książkę w 1966 roku w Nowym Jorku, nakładem Frederic A. Praeger Publishire. W tym samym roku anglojęzyczną wersję opublikowało również George Allen & Unwin Ltd. w Londynie. Kolejna książka Korbońskiego Między młotem a kowadłem ukazała się w Londynie w 1969 roku nakładem Gryf Publications Ltd. Wersję angielską – Between the Hammer and the Anvi – wydrukowało Hippocrene Books w Nowym Jorku w roku 1981.

Niezwykle istotną pozycją w dorobku Korbońskiego jest Polskie Państwo Podziemne – przewodnik po Podziemiu z lat 1939–1945, opublikowane nakładem Instytutu Literackiego w 1975 roku w Paryżu. W 1983 roku książka ukazała się także w Wydawnictwie „Promyk” w Filadelfii. W kraju Polskie Państwo Podziemne wydało w 1981 roku drugoobiegowe wydawnictwo „Krąg”, a następnie w bydgoska „Nasza Przyszłość” w roku 1989. Oficjalną edycję krajową przygotowało wydawnictwo Świat Książki w 2008 roku. W języku angielskim to swoiste kompendium Polskiego Państwa Podziemnego nosiło tytuł The Polish Underground State – A Guide to the Underground 1939–1945. Pierwsze i drugie wydanie ukazało się w 1978 roku w Eest Europan Quarterly i Columbia University Press, natomiast trzeciego książka ta doczekała się w 1981 roku w Nowym Jorku w Hippocrene Books. Korboński należał do grona osób, które spopularyzowały sam termin „Polskie Państwo Podziemne”.

W 1983 roku Bicentennial Publishing Corporation opublikowała w Nowym Jorku Za murami Kremla – opowieść fantastyczną, a w 1987 roku Bohaterów Państwa Podziemnego – jak ich znałem. Wydanie krajowe tej pozycji ukazało się w Warszawie w 1990 roku w oficynie „Omnipress”.
Kolejne dzieło Korbońskiego Polonia Restituta – wspomnienia z dwudziestolecia niepodległości 1918–1939, z przedmową Antoniego Gładysza, opublikowane w wydawnictwie „Promyk” w 1986 roku w Filadelfii, do dziś nie doczekało się edycji krajowej.
Ostatnią książką Korbońskiego było anglojęzyczne The Jews And The Poles In World War II, wydane w Nowym Jorku w 1989 roku nakładem Hippocrene Books. Wydawnictwo „Antyk” opublikowało ją w 1999 roku pt. Polacy, Żydzi i Holocaust.

Bibliografia Korbońskiego obejmuje także wiele listów do redakcji, sprostowań, protestów i wyjaśnień, drukowanych m.in. na łamach takich tytułów jak: „New York Times”, „Washington Post”, „New York Herald Tribune”, „Chicago Herald Tribune”. Szereg jego artykułów opublikowała paryska „Kultura”, a Radio Wolna Europa i Głos Ameryki nadały ponad sto jego przemówień i przeprowadzonych z nim wywiadów. Korboński recenzował również liczne książki wydawane w drugim obiegu, wśród nich Polskie Państwo Podziemne 1939–1945 Władysława Bartoszewskiego.

Opcje strony