Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/stefan-korbonski/z-archiwum-ipn/106874,Z-archiwum-IPN.html
2023-12-05, 19:08

Z archiwum IPN

Sprawa ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif”

Sprawa ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotycząca Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA została założona 31 października 1962 r.

Opcje strony